DỰ THẢO CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG CHO 3 ĐẶC KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN – BẮC VÂN PHONG – PHÚ QUỐC

DỰ THẢO CHÍNH SÁCH THUẾ ÁP DỤNG CHO 3 ĐẶC KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN – BẮC VÂN PHONG – PHÚ QUỐC

Các chính thuế đã chứng tỏ được công năng của mình khi tạo lợi thế cho các đặc khu thu hút đầu tư kinh doanh từ nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Hình 1: Đặc khu Bắc Vân Phong với diện mạo hoàn thiện

Đặc khu kinh tế  sau khi thành lập sẽ thiết lập Bộ máy chính quyền chuyên biệt cùng những chính sách quản lý – luật pháp được điều chính thích hợp với mô hình kinh tế tại khu vực.

Bên cạnh đó, Chính phủ muốn tạo động lực và sức hút đầu tư cho ba đặc khu nên giao Bộ Kế hoạch – Đầu Tư xây dựng dự thảo Luật đơn vị Hành chính kinh tế đặc biệt. Trong đó có nhiều ưu đãi về thuế quan được quy định dành cho doanh nghiệp và cư dân sinh sống trong đặc khu.

 

Hình 2:Dự thảo về Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cho ba đặc khu

Miễn thuế thu nhập cá nhân cho cư dân sinh sống – làm việc tại đặc khu

Tại Dự thảo được trình ngày 31/8/2017 đã quy định rõ về chính sách miễn thuế thu nhập cá nhân cho cư dân đặc khu như sau. Miễn thuế thu nhập trong 5 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong các năm tiếp theo đối với nguồn thu từ tiền lương, tiền công và lợi nhuận từ kinh doanh cá nhân tại đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Đối với các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ cao làm việc tại đặc khu sẽ được miễn thuế thu nhập trong 10 năm đến năm 2030 và giảm 50% trong các năm tiếp theo.

Hình 3: Toàn cảnh Phú Quốc khi được quy hoạch

Miễn thuế nhập khẩu 7 năm đối với các vật tư trong nước chưa sản xuất được

Đối với các sản phẩm vật tư phục vụ cho quá trình xây dựng hạ tầng, sản xuất kinh doanh nhưng trong nước chưa sản được sẽ được miễn thuế nhập khẩu 7 năm. Được tính từ thời điểm bắt đầu sản xuất kinh doanh hoặc từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh.

Các hàng hóa từ khu thuế quan hoặc trong nước được nhập vào khu phi thuế quan thuộc đặc khu kinh tế để phục vụ mục đích xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung sẽ được miễn thuế nhập khẩu.

Miễn thuế xuất - nhập cho các hàng hóa được giao dịch trao đổi trong khu phi thuế quan ra nước ngoài, từ khu phi thuế quan giữa các nước và chỉ được sử dụng trong khu vực phi thuế quan.

Hình 4: Mô hình hoàn thiện của Đặc khu Vân Đồn

Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, Dự thảo luật quy định các doanh nghiệp/ dự án thuộc đặc khu được hưởng thuế suất 10% trong thời gian 30 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo kể từ khi có thu nhập chịu thuế. Chính sách áp dụng cho các khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát riển và các dự án đầu tư.

Đối với các ngành, nghề sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ áp dụng chính sách thuế suất 10% trong vòng 10 năm, miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong thời gian 5 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Đối với lĩnh vực kinh doanh Bất động sản thuộc đặc khu sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 17% trong 10 năm. Bên cạnh đó, sẽ miên thuế thu nhập doanh nghiệp cho thu nhập từ chuyển giao công nghệ thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ cho tổ chức, cá nhân thuộc đặc khu kinh tế.

Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt cho kinh doanh Casino

Đối với lĩnh vực kinh doanh Casino, trò chơi điện tử có thưởng bao gồm các hình thức bằng máy jackpot, máy slot và các loại máy tương tự; dịch vụ kinh doanh đặt cược tại đơn vị hành chính đặc biệt sẽ hưởng chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt 10% trong 10 năm.