ĐẶC KHU BẮC VÂN PHONG ĐÓNG VAI TRÒ TÍCH CỰC TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI

Không chỉ góp phần thay đổi cục diện tình hình kinh tế khu vực và nước ta, Đặc khu Bắc Vân Phong từng bước tác động đến các vấn đề xã hội theo chiều hướng tích cực


Bắc Vân Phong đang từng bước thay đổi diện mạo


Đặc khu Bắc Vân Phong với mô hình là khu Hành chính – Kinh tế đặc biệt của nước ta; đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của khu vực và cả nước. Ngoài ra, với thể chế khác biệt và tăng trưởng kinh tế hiệu quả, Đặc khu Bắc Vân Phong tác động không nhỏ tới tình hình xã hội của vùng và của quốc gia. Vậy, Bắc Vân Phong đóng vai trò như thế nào trong việc giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay?


Thứ nhất, Giải quyết các vấn đề thất nghiệp trong nước. Với đặc điểm nền kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, Đặc khu Bắc Vân Phong thu hút nhiều nhà đầu tư lớn mở ra nhiều cơ hội việc làm đa dạng giúp giải quyết nguồn nhân lực ngày càng gia tăng mỗi năm.


Cảnh quan tự nhiên tại Đặc khu Bắc Vân Phong


Thứ hai, giảm rủi ro về môi trường. Đặc khu Bắc Vân Phong tập trung vào các ngành kinh tế dịch vụ như cảng biển, logistics và du lịch nên giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường như các ngành công nghiệp chế biến – sản xuất khác. Hơn nữa, Đặc khu Bắc Vân Phong được quy hoạch trên diện tích nhỏ với thể chế hành chính khác biệt nên tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý cũng như giám sát thường xuyên hoạt động của các doanh nghiệp. Từ đó, đưa ra được các biện pháp kịp thời và giải quyết triệt để các doanh nghiệp thải chất độc hại ra môi trường. Ngoài ra, Đặc khu Bắc Vân Phong hướng tới mô hình phát triển bền vững nên việc quan tâm đến môi trường là yếu tố hàng đầu, các nhà máy tái chế/ xử lý rác thải được quy hoạch hợp lý cũng sẽ hạn chế được tác động tiêu cực đến môi trường.


Thứ ba, về mặt đối nội, Đặc khu Bắc Vân Phong như là một Việt Nam thu nhỏ. Tại đây, Chính phủ chủ trương áp dụng những chính sách kinh tế - xã hội mới để thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh hiệu quả trước khi áp dụng vào các vùng lân cạnh khác.


Đặc khu Bắc Vân Phong đóng góp tích cực cho khu vực


Thứ tư, về chính sách đối ngoại. Đặc khu Bắc Vân Phong sẽ trở thành trung tâm giao thương quốc tế tại Việt Nam; là cầu nối liên kết quốc tế. Nhờ đó, đây sẽ là nơi tiếp thu vốn, các thành tựu khoa học – kỹ thuật – công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến của thế giới. Sau đó sẽ được áp dụng và nhân rộng trên quy mô cả nước. Ngoài ra, với việc kinh doanh quốc tế sẽ đẩy mạnh quá trình tham gia phân công lao động quốc tế.


Cuối cùng, đối với tình hình kinh tế trong nước. Sự thành công của đặc khu Bắc Vân Phong là mô hình tăng trưởng và động lực thay đổi phát triển cho tất cả các vùng kinh tế quốc nội. Bên cạnh đó, xét riêng khu vực miền Trung, Bắc Vân Phong cùng các vùng kinh tế hiện có tạo mối liên kết phát triển bền vững và cộng hưởng.

 

Các dự án khác

Xem thêm